donere

Protest er ikke gratis!

Forskningen og uddannelsesarbejdet i borgerinitiativet om demontering af atomkraftværker er ikke kun tidskrævende, men det medfører også omkostninger.

Flyerudskrivning, webhosting, billedrettigheder, betalte apps, plastbannere osv. Har allerede afholdt omkostninger, som vi tidligere har betalt privat. Vi vil fortsat støtte dette spørgsmål kritisk og aktivt på frivillig basis. Støt vores arbejde - for dette emne er stadig vigtigt - i Harrislee og andre steder!

Da vi ikke i øjeblikket sigter mod at stifte en forening, kan vi ikke udstede en skattefradragsberettiget kvittering for donation, men vi kan selvfølgelig anerkende din donation, hvis du påpeger os dette.


Vores donationskonto:

Borgerinitiativ til opbevaring af nukleart affald stopper Harrislee


DE71 2175 0000 0164 9566 58

Nord-Ostsee Sparkasse (NOSPA)